Een andere kijk op geld

Hoe zou het zijn als we de waarde van ons werk niet langer zouden uitdrukken in geld? Het zou dan voor een coach of therapeut niet meer nodig zijn om een cliënt te weigeren omdat deze het tarief niet kan betalen. We zouden dan werken omdat het bevredigend is om iets waardevols toe te voegen hebben aan het leven van een ander. Werken zou niet als voornaamste doel hebben om geld te verdienen.

Wanneer ik aan sommige collega’s vraag hoe het met hun werk gaat vertellen ze me dat het een heel goed jaar is geweest. Hun omzet is groter dan die van het jaar daarvoor. Op de een of andere manier wordt geld steeds meer als een doel gezien ipv als een middel. Geld is de maatstaf van succes geworden. Ik vind dit op zijn minst een beetje vreemd.

Als ik aan het werk ben wil ik niet het idee hebben dat ik dit voor geld doe. Tegelijkertijd wil ik wel voldoende geld hebben om dit mooie werk te kunnen blijven doen. Want we hebben nu eenmaal geld nodig om te kunnen leven.

Vanaf dit jaar ben ik anders aan het omgaan met mijn coachtarieven. Het is een experiment dat tot nu toe voor veel positieve reacties zorgt. Het werkt als volgt: wanneer een coachtraject bekostigd wordt door een organisatie dan hanteer ik een vast tarief, zoals ik altijd al gedaan heb. Maar wanneer een particulier door me gecoacht wil worden en hij het traject uit eigen zak moet betalen dan leg ik uit dat ik een minimum- en een maximumtarief heb. Hij mag zelf bepalen wat binnen die marges een tarief is die hij kan betalen. Op deze manier maken mensen met een hoger inkomen het mogelijk voor mensen met een laag inkomen om gebruik te kunnen maken van mijn diensten.

Ik kan natuurlijk niet in iemands portemonnee kijken. Het is een kwestie van vertrouwen. Er zal misschien af en toe iemand tussen zitten die veel verdient en voor weinig geld gecoacht wil worden. Mijn ervaring tot nu toe is dat het uitleggen van dit tarievensysteem mensen al een beetje aan het denken zet over hoe zij naar geld kijken en dat vind ik al winst.

Share if you careShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone